Nieuwe Arbowet: forse boetes vanaf 1 juli 2018

Alert

De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de gelegenheid om de bestaande arbocontracten met de arbodienstverlener te wijzigen en uit te breiden. Nadien kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘Inspectie SZW’) werkgevers sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het zogenaamde basiscontract.

Op grond van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (‘Beleidsregel ’) wordt de hoogte van de boetes bepaald. De Inspectie SZW zal in de meeste gevallen als eerste stap in de handhaving een waarschuwing geven of eis tot naleving. Indien de situatie niet verbetert, wordt een boete opgelegd.

De belangrijkste boetes die de Inspectie SZW aan werkgevers kan opleggen in het geval de nieuwe bepalingen in de Arbowet en Arbobesluit niet worden nageleefd, hebben wij voor u samengevat in de volgende law alert.

Lees verder >>