Ster­ke posi­tie HVG Law in Over­Fu­sies Lea­gue Tables H1

News

HVG Law heeft in het eer­ste half jaar van 2018 19 M&A deals bege­leid waar­mee een 9e plaats in de top tien naar aan­tal deals is inge­no­men. Deze ran­king is uiter­aard geba­seerd op trans­ac­ties met open­baar gemaak­te deal­waar­des.

Bekijk het vol­le­di­ge overzicht van de League Tables H1.