Waar­om nog wach­ten op de ver­plich­te ver­trou­wens­per­soon?

Willemijn Jansma

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Wil­le­mijn Jans­ma

Expertise

Labor & Employment

CHRO.nl | 30 maart 2022

Nadat veel vrouwen hun verhaal deden in het kader van de #metoo-beweging, blijven gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de publiciteit komen.

Ruim 1 miljoen werkenden gaven in 2020 in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden aan eens of vaker te maken te hebben gehad met intimidatie door collega’s, leidinggevenden en/of klanten. Dergelijk ongewenste omgangsvormen tasten de sfeer op de werkvloer aan en kunnen leiden tot psychische klachten en hoger ziekteverzuim. Om een veilige werkomgeving te creëren is al in oktober 2020 het wetsvoorstel verplicht stellen van een vertrouwenspersoon ingediend. Dat wetsvoorstel heeft enige tijd stilgelegen, maar werd vorige maand ingebracht bij de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Arbeidsrecht advocaat Willemijn Jansma legt uit wat dit wetsvoorstel behelst.

Lees meer