Hoe kun­nen wonin­gen (ver­plicht) wor­den afge­slo­ten van het aard­gas?

Sander Simonetti

Our insight

Auteur

Naam advocaat

Expertise

Nederlands Tijdschrift voor Energierecht | nr. 3 juni 2020

Om de klimaatdoelstellingen te behalen moet het aardgasverbruik (en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2) worden gereduceerd. Woningen moeten worden omgeschakeld naar een duurzame warmtevoorziening en afgesloten van het aardgas. George Rodenhuis (Netbeheer Nederland) en Sander Simonetti (HVG Law Energy & Utilities) gaan in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht in op de juridische mogelijkheden om gasaansluitingen af te sluiten onder de huidige wet- en regelgeving, als experiment onder de Crisis- en herstelwet, vooruitlopend op de aanstaande nieuwe Omgevingswet.

Download