Enti­ty Com­pli­an­ce and Gover­nan­ce

Ondersteuning bij het naleven van de geldende compliance verplichtingen

Onze dienstverlening nader toegelicht

Levenscyclus

Wij ondersteunen onze cliënten in het voldoen aan de geldende en steeds veranderende wettelijke compliance- en rapportageverplichtingen die voor ondernemingen gelden. Aangezien deze verplichtingen per land en rechtsgebied verschillen, is dit een uitdagende opgave voor iedere onderneming. Wij bieden een geïntegreerde en holistische aanpak voor de gehele levenscyclus van vennootschappen. Indien gewenst kunnen wij de coördinatie voor alle betrokken vennootschappen, nationaal en internationaal, op ons nemen. Via een digitaal platform kunnen cliënten direct opdrachten doorgeven aan een centraal team voor een efficiënte en snelle afhandeling.

Expertise

Onze werkzaamheden bestaan, onder andere, uit het volgende:

  • het vergemakkelijken van het indienen van wettelijk vereiste documenten
  • het ondersteunen bij transactie gerelateerde activiteiten (zoals overnames)
  • het uitvoeren van een gezondheidscheck van een rechtspersoon
  • het opzetten en onderhouden van databanken voor het beheer van de onderneming
  • het beoordelen en ontwerpen van het governancemodel van een onderneming

“Via ons wereldwijde EY Law netwerk ondersteunen wij ondernemingen om efficiënt aan alle compliance verplichtingen te voldoen.”

Arie Dirk de With

arie.dirk.de.with@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 84