Docu­ment review and func­ti­o­nal ana­ly­sis

Verminder de onnodige last van contract due diligence en beheers de kosten hiervan

Onze dienstverlening nader toegelicht

Krijg grip op grote datasets zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit

Wij helpen klanten om de onnodige last van contract due diligence te verminderen, meer grip te krijgen op de kosten en meer inzicht te krijgen in de kerngegevens die van invloed zijn op zaken en de onderneming. Dankzij onze toptalenten op juridisch, technologisch en bedrijfsprocesmatig gebied helpen wij klanten continuïteit, kostenzekerheid en schaalgrootte te realiseren. Dit stelt de klant in staat haar interne middelen te concentreren op meer strategisch werk.

Voorbeelden waarbij klanten gebruik hebben gemaakt van onze diensten:

  • Het beoordelen van niet-Engelstalige audio- en videobestanden
  • Het opvragen van kerngegevens als basis voor zakelijke beslissingen
  • Redigeren van gegevens waarin vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zijn vervat
  • Analyse van afwijkingen en risicobeoordeling

"Juist in snel veranderende tijden is inzicht in uw contractvoorwaarden belangrijk."

Arie Dirk de With

arie.dirk.de.with@hvglaw.nl +31 6 21 25 18 84