Phar­ma & Bio­tech­no­lo­gy

Uw geneesmiddel naar de markt

Onze dienstverlening nader toegelicht

Expertise

Binnen de farma & biotechnologie adviseren wij onze klanten met name met betrekking tot de wet- en regelgeving ten aanzien van het op de markt brengen van geneesmiddelen, klinisch onderzoek, pharmacovigilance en reclameregels en gunstbetoon.

Tevens begeleiden wij onze cliënten bij fusies en overnames, het aangaan van samenwerkingen en overige commercieel contracteren.

“We helpen instellingen de juridische randvoorwaarden op orde te krijgen, zodat zorgbestuurders zich kunnen bezighouden met innovatie.”