Cor­po­ra­te struc­tu­res

Entiteiten juist organiseren

Onze dienstverlening nader toegelicht

De juridische structuur van uw concern

Zowel bij kleine als grote concerns in de zorg doen zich vragen voor over de wijze waarop de entiteiten van de groep het beste kunnen worden georganiseerd.

Door onze uitgebreide kennis van en ervaring met zorg gerelateerde wet- en regelgeving en ondernemingsrechtelijke expertise adviseren wij onze klanten regelmatig over de juridische structuur van hun organisatie en stellen onze advocaten en notarissen de daarvoor benodigde documenten op, zoals statuten, directiereglementen, aandeelhoudersovereenkomsten en volmachten.

Ook vertegenwoordigen onze advocaten klanten bij procedures over geschillen tussen aandeelhouders, met bestuurders of commissarissen en samenwerkingspartners.

Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren en leiden van grootschalige reorganisaties van zorgorganisaties.

“We helpen instellingen de juridische randvoorwaarden op orde te krijgen, zodat zorgbestuurders zich kunnen bezighouden met innovatie.”