Mar­ket and Govern­ment Act

Aan het handelen als marktpartij zijn spelregels verbonden

Onze dienstverlening nader toegelicht

Wet Markt en Overheid-proof zijn en blijven

De Wet Markt en Overheid is in beginsel van toepassing op alle overheidsorganisaties en overheidsbedrijven die een economische activiteit uitoefenen. Wij assisteren overheidsorganisaties en overheidsbedrijven bij het ‘Wet Markt en Overheid–proof’ maken van de organisatie door het onafhankelijk toetsen van de naleving van de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid.

Multidisciplinaire teams

Naast het toetsen van de gedragsregels adviseren wij overheidsorganisaties en overheidsbedrijven in multidisciplinaire teams met regelmaat bij de realisatie van de integrale kostendoorrekening in de tarieven van uw goederen of diensten, het compliant inrichten van het gegevensgebruik, het inrichten van het toezicht op bevoordeling van overheidsbedrijven en het doorvoeren van afdoende functiescheiding. Hiermee kunnen een last onder dwangsom, een schadevergoedingsverplichting en fiscale risico’s worden voorkomen.