Public-public part­ner­ships and public-pri­va­te part­ner­ships

Heldere en evenwichtige afspraken zijn van groot belang

Onze dienstverlening nader toegelicht

Ontwerpen en structureren van de gewenste samenwerking

Ook overheidsorganisaties en overheidsbedrijven hebben in de praktijk behoefte aan uiteenlopende vormen van samenwerkingen. Het kan hierbij gaan om een incidentele samenwerking op basis van een samenwerkingsovereenkomst, maar ook om een structurele vorm van samenwerking door middel van een gemeenschappelijke regeling of een joint venture vennootschap met een private partij.

Samenwerkingsverbanden

Bij het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn heldere en evenwichtige afspraken van groot belang. Het betreft niet alleen afspraken over de samenwerking zelf, maar ook afspraken voor het geval partijen op een gegeven moment niet langer willen samenwerken. Door onze betrokkenheid in de publieke sector zijn wij gewend om in een politiek-bestuurlijke context te werken en adviseren wij overheidsorganisaties en overheidsbedrijven regelmatig bij het ontwerpen en structureren van de gewenste samenwerking.