Pri­va­ti­sa­ti­on, reor­ga­ni­sa­ti­on and restruc­tu­ring

Een passende juridische structuur is essentieel

Onze dienstverlening nader toegelicht

De juridische structuur van uw organisatie

Ook bij overheidsorganisaties doen zich vragen voor over de wijze waarop de organisatie het beste kan worden ingericht. Zo kan het nodig zijn om bepaalde economische activiteiten (al dan niet als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving) over te dragen aan aparte entiteiten of bepaalde economisch activiteiten geheel af te stoten en deze te privatiseren.

Ruime ervaring

Wij hebben ruime ervaring met de begeleiding bij privatiseringen en interne herstructureringen. Door onze betrokkenheid in de publieke sector zijn wij gewend om bij deze complexe juridische trajecten de politiek-bestuurlijke context leidend te laten zijn.