Finan­ci­al restruc­tu­ring

Het Finance law team adviseert over de juridische aspecten van financiële herstructureringsprojecten

Onze dienstverlening nader toegelicht

Intragroup

Herstructureringen gaan vaak gepaard met het verstrekken van intra groep leningen en het overdragen van rechten en verplichtingen door en/of aan groepsentiteiten. Wij adviseren over en assisteren met het opstellen van de benodigde documentatie. Ons team werkt daarbij nauw samen met het Corporate team van het kantoor om ervoor te zorgen dat de meest optimale structuur wordt geïmplementeerd.

Novation, amendment en restatement

In het kader van herstructureringen is het vaak noodzakelijk bestaande financieringsdocumentatie aan te passen. Ons team adviseert over te nemen stappen en assisteert met het opstellen van wijzigingsovereenkomsten, vrijgave en herschikken van zekerheden alsmede van toetredings- en overdrachtsdocumentatie.

“Een multidisciplinaire aanpak bij financiële herstructureringen is essentieel."