Cor­po­ra­te law

Juiste juridische structuur

Onze dienstverlening nader toegelicht

Vastleggen en anticiperen

Als u de juridische structuur van uw organisatie wilt vastleggen of als u wilt anticiperen op de constant veranderende regelgeving dan krijgt u te maken met ondernemingsrecht. Maar ook als u:

  • een betrouwbare en werkbare juridische basis voor acquisitieactiviteiten wilt creëren;
  • investeringen wilt financieren;
  • een beursnotering voor uw onderneming wilt realiseren;
  • uw personeel wilt motiveren met behoud van beheersbare beloningsregelingen;
  • aandelen wilt verwerven met zekerheid over uw rechtspositie of
  • uw bedrijf wilt overdragen komt het aan op ondernemingsrecht.

U kunt bij ons onder meer terecht voor advies en begeleiding bij het opzetten van de juiste juridische structuur voor uw onderneming. Wij brengen de risico’s in kaart en adviseren u over regelgeving op het gebied van rechtspersonenrecht en Europese richtlijnen. Maar ook helpen wij u bij het opstellen en wijzigen van statuten en contracten en adviseren wij u over juridische samenwerkingsvormen. Ook kunt u een beroep op ons doen voor het vestigen van zekerheden als u geen eigen, maar vreemd vermogen wilt aantrekken.

Naar de beurs

Denkt u erover om uw bedrijf naar de beurs te brengen, dan is het belangrijk de juiste beschermingsconstructie te kiezen. Wij kunnen u hierin adviseren en begeleiden. Wilt u een optieregeling of werknemersparticipatieregeling invoeren voor uw personeel, let er dan op dat de besluitvorming beheersbaar blijft. Bij aandelenoverdrachten doen wij onder meer onderzoek naar de wijze waarop de verkoper de aandelen heeft verkregen. Als u overgaat tot de overdracht van uw bedrijf, spelen doorgaans verschillende belangen een rol. Ook roept het veel vragen op over de zeggenschap, financiering en continuïteit van de onderneming. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de verschillende aspecten en bij het kiezen van de juiste juridische structuur.

"Een passende juridische structuur is essentieel voor uw onderneming."

Rutger Lambriex

[email protected] +31 6 21 25 15 74