Webi­nar ‘Juri­di­sche actu­a­li­tei­ten in de zorg’ | 9 mei 2023

9 mei 2023 | 9.30 - 10.30 uur

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar maakt deel uit van een reeks van digi­ta­le ses­sies van HVG Law en EY Tax, spe­ci­aal bedoeld voor bestuurs­se­cre­ta­ris­sen en juris­ten in de zorg­sec­tor.

De vol­gen­de onder­wer­pen komen in ieder geval aan bod:
• Het wets­voor­stel inte­ge­re bedrijfs­voe­ring zorg- en jeugd­hulp­aan­bie­ders (Wibz);
• Samen­wer­ken: wat mag wel, wat mag niet? De visie van de Auto­ri­teit Con­su­ment & Markt (ACM);
• ESG in de zorg.

Heeft u inte­res­se in deel­na­me aan dit webi­nar? Schrijf u dan nu in. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

Wij kij­ken ernaar uit om u onli­ne te ont­moe­ten!

 

Details

Datum

dinsdag 9 mei, 2023

Tijd

9.30 - 10.30 uur

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op