6e edi­tie Ship­ping Semi­nar

5 november 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Graag nodi­gen wij u uit voor de 6e edi­tie van het jaar­lijk­se Ship­ping Semi­nar geor­ga­ni­seerd door HVG Law en EY Tax op don­der­dag 5 novem­ber van 14.00 tot 16.00 uur.

Van­we­ge het coro­na­vi­rus zal het semi­nar als een onli­ne event wor­den aan­ge­bo­den.

 

Het the­ma van dit jaar is “Navi­ga­ting the cri­sis”. Ver­ge­lijk­baar met voor­gaan­de jaren zor­gen we voor een inter­ac­tief semi­nar en zul­len onze juri­di­sche en fis­ca­le ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van de scheep­vaart sec­tor wor­den gedeeld door onze pro­fes­si­o­nals.

 


Spre­kers | Pro­gram­ma

  • Wel­kom

The­o­door Huis­kens, Part­ner | EY BTA

  • WHOA

Robin de Wit, Asso­ci­a­te Partner/ Lawy­er | HVG Law Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring

Lenn­art Verhoef, Seni­or Mana­ger | EY PAS

  • Alge­me­ne Upda­te VAT

Niels Tet­teroo, Seni­or Mana­ger | EY ITX

  • Arbeids­rech­te­lij­ke aspec­ten van reor­ga­ni­sa­ties en col­lec­tief ont­slag

Emilie Boot, Seni­or Manager/Lawyer | HVG Law Labor & Employ­ment Law

  • Alge­me­ne upda­te ton­na­ge tax

Sander Wor­tel­boer, Part­ner| EY PCS

Kaspar Dans, Seni­or Mana­ger | EY BTA


Regi­stra­tie

Regi­stre­ren is niet meer moge­lijk.

 

Details

Datum

donderdag 5 november, 2020

Tijd

14.00 - 16.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op