HVG Law opnieuw in Lea­gue Tables

News

In hin­d­sight is het wei­nig ver­ras­send dat de M&A-markt afge­lo­pen jaar wat min­der actief was dan in 2021. Toen was, na ach­ter­af gezien een klei­ne hape­ring rond­om de coron­a­pan­de­mie, de markt onge­kend actief en waar­de­vol. In de Over­Fu­sies Lea­gue Tables wer­den record­aan­tal­len ver­bro­ken, even­eens een record­hoog­te.

In 2022  bleef de M&A-markt, ondanks de aan­een­scha­ke­ling van cri­sis­sen, ali­ve and kic­king. HVG Law droeg daar­aan aan­zien­lijk bij en staat opnieuw in de Over­Fu­sies Lea­gue Tables. HVG Law bezet de tien­de plek, nam 31 deals voor haar reke­ning, 2 deals meer dan het jaar ervoor.

Het vol­le­di­ge arti­kel van Advo­ca­tie is te vin­den via deze link.