De bibli­o­the­ca­ris 3.0

Interview Advocatie Magazine

News

“Know­led­ge mana­gers hel­pen de advo­caat aan digi­ta­le en papie­ren kennis”

De func­tie van bibli­o­the­ca­ris is in de advo­ca­tuur snel ver­ou­derd. Tegen­woor­dig haalt de moder­ne advo­caat zijn infor­ma­tie, voor­al onli­ne, in beheer van een know­led­ge mana­ger.

Voor de novem­ber 2021 edi­tie van Advo­ca­tie Maga­zi­ne inter­view­de de redac­tie o.a. Pauline Dijksman, know­led­ge mana­ger en advo­caat bij HVG Law. Klik hier om het gehe­le arti­kel te lezen.