Ener­gy nieuws­brief – mei 2021

Alert

In deze Ener­gy nieuws­brief leest u de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen in de Neder­land­se ener­gie­sec­tor, waar­on­der een zit­ting Raad van Sta­te over de gevol­gen van het Neve­le-arrest voor wind­par­ken, onze­ker­heid over de Ener­gie­wet, het ophaal­recht rest­warm­te data­cen­ters in Wet Col­lec­tie­ve Warm­te­voor­zie­ning en ande­re rele­van­te onder­wer­pen.