HVG Law LLP ook in 2020 erkend in ran­kings Chambers Europe

News

In de recen­te ran­kings van Chambers Europe 2020 is weder­om erken­ning voor onze dienst­ver­le­ning en de exper­ti­se van onze pro­fes­si­o­nals.

Op basis van een uit­ge­breid onaf­han­ke­lijk en objec­tief onder­zoek van de juri­di­sche markt wor­den, mede op basis van inter­views met cli­ën­ten, jaar­lijks de ran­kings vast­ge­steld. In de ran­kings wordt er onder­scheid gemaakt tus­sen Law Firms, depart­ments en indi­vi­du­e­le pro­fes­si­o­nals, op alle vak­ge­bie­den.


Rankings HVG Law LLP in Chambers Europe Guide 2020

Advocaten

 • Misha lut­je Beerenbroek (Band 4)
  Competition/European LawTestimonial
  ‘Always eager to help and gives prac­ti­cal and quick res­pon­ses.”

   

 • Sander Simonetti (Recognised Practitioner)
  Energy & Natural Resources: Regulatory

Departments

 • Energy & Natural Resources: Regulatory (Recognised Practitioner)

 

Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de ran­kings, zie www.chambersandpartners.com.