HVG Law LLP ook in 2020 erkend in ran­kings Cham­bers Euro­pe

News

In de recen­te ran­kings van Cham­bers Euro­pe 2020 is weder­om erken­ning voor onze dienst­ver­le­ning en de exper­ti­se van onze pro­fes­si­o­nals.

Op basis van een uit­ge­breid onaf­han­ke­lijk en objec­tief onder­zoek van de juri­di­sche markt wor­den, mede op basis van inter­views met cli­ën­ten, jaar­lijks de ran­kings vast­ge­steld. In de ran­kings wordt er onder­scheid gemaakt tus­sen Law Firms, depart­ments en indi­vi­du­e­le pro­fes­si­o­nals, op alle vak­ge­bie­den.


Ran­kings HVG Law LLP in Cham­bers Euro­pe Gui­de 2020

Advo­ca­ten

 • Misha lutje Beerenbroek (Band 4)
  Competition/European Law­Tes­ti­mo­ni­al
  ‘Always eager to help and gives prac­ti­cal and quick res­pon­ses.”

   

 • Sander Simonetti (Recog­ni­sed Prac­ti­ti­o­ner)
  Ener­gy & Natu­ral Resour­ces: Regu­la­to­ry

Depart­ments

 • Ener­gy & Natu­ral Resour­ces: Regu­la­to­ry (Recog­ni­sed Prac­ti­ti­o­ner)

 

Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de ran­kings, zie www.chambersandpartners.com.