Advocatie.nl: visie advo­ca­ten­kan­to­ren op de COVID-19 impact op advo­ca­tuur en M&A

News

Rus­ti­ge­re tij­den voor de gro­te advo­ca­tuur in deze corona­cri­sis? Voor­als­nog niet: veel kan­to­ren zagen in de afge­lo­pen weken een lawi­ne van diver­se vra­gen op zich af den­de­ren, ook van niet-cli­ën­ten. Het aan­tal fusies en over­na­mes droogt wel snel op, en de vraag is hoe­lang de ‘coro­n­a­druk­te’ aan­houdt.

Op 1 april 2020 publi­ceer­de de redac­tie van Advocatie.nl een arti­kel waar­in advo­ca­ten­kan­to­ren wordt gevraagd naar de COVID-19 impact op de advo­ca­tuur en meer spe­ci­fiek M&A. HVG Law part­ner Sijmen de Lange geeft in dit arti­kel ook zijn visie.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel door hier­on­der ver­der te klik­ken.

 

 

“Het closen van deals kost in deze tijd meer creativiteit en overredingskracht.”

Sijmen de Lange

sijmen.de.lange@hvglaw.nl +31 6 29 08 37 50