Tentoonstelling My Human Rights Hero

HVG Law, Nauta Dutilh & Houthoff onderstrepen Internationale Dag van de Rechten van de Mens met tentoonstelling in hun kantoor

News

Op 10 december 2019, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, openen drie vooraanstaande advocatenkantoren (HVG Law, NautaDutilh en Houthoff) de tentoonstelling My Human Rights Hero – 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in hun kantoren. De tentoonstelling geeft een nieuw perspectief op 30 artikelen van de UVRM (De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en biedt een inkijkje in het werk en de inspiratiebronnen van verschillende mensen, bekend en onbekend, die zich inzetten voor de realisatie van mensenrechten. De tentoonstelling is ontwikkeld door mensenrechtenorganisatie Justice and Peace.

Als member van Pro Bono Connect geven deze drie kantoren pro bono juridisch advies of ondersteuning bij juridische procedures aan organisaties en initiatieven die zich voor mensenrechten of het algemeen belang inzetten. Met de tentoonstelling willen HVG Law, NautaDutilh en Houthoff het belang van de mensenrechten in hun dagelijkse praktijk onderstrepen en hun medewerkers en cliënten inspireren.

 

Wie zijn deze mensenrechtenverdedigers?
Wereldwijd, en in Nederland, zetten talloze mensen zich in om mensenrechten te realiseren, voor zichzelf en voor anderen. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Dat doen ze bijvoorbeeld door slachtoffers van schendingen bij te staan, regeringen aan te spreken op hun beloftes en verplichtingen, door schendingen te documenteren en schenders ter verantwoording te roepen. Wie zijn deze mensenrechtenverdedigers? Wat doen ze en hoe werden en blijven zij geïnspireerd? Wat is heden ten dage de betekenis van de UVRM? Kunstenaar Julia Brants verbeeldde de antwoorden op deze vragen aan de hand van vijf unieke portretten gemaakt door fotograaf Gregor Servais en bracht de 30 artikelen van de UVRM samen met fotograaf Arno Rotte op een opvallende en inspirerende manier tot leven.


De geportretteerden
“De UVRM is door de VN vertaald naar de Basic Principles on the Role of Lawyers, de rechten van de advocaat. Deze gaan specifiek over de cruciale rol van de advocaat in de rechtstaat. De mate waarin de onafhankelijke rol van de advocaat beschermd wordt, is een graadmeter van de rechtstaat en daarmee ook van de rechten van de mens. Ik denk dat de ontwikkelingen van de laatste maanden in Nederland illustreren dat het geen vast gegeven is dat advocaten altijd buiten schot blijven.” (Joost Italianer, NautaDutilh)

Eén van de geportretteerden is Joost Italianer, oud-partner en momenteel als adviseur aan advocatenkantoor NautaDutilh verbonden. In de tentoonstelling doet hij een pleidooi voor het naleven van de rechten van de mens en het steunen en beschermen van diegenen die deze verdedigen. De andere geportretteerden zijn: Kathleen Ferrier (oud-politicus en (o.a.) docent mensenrechten aan de Aziatische universiteit voor vrouwen in Bangladesh), Christina Moreno (mensenrechtenadvocaat en oprichter van de stichting She Matters), Marcel Kleizen (medeoprichter van de sociale onderneming Humanity Cab) en Paul Vriend ((oud) medewerker van The Ocean Cleanup).

“Dat is toch de grote boodschap van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: het basisbesef dat het geen verschil zou moeten maken waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, wat jouw manier van denken of seksuele voorkeur is, wat dan ook – het feit dat je een mens bent geeft jou bepaalde rechten en dat is iets waarvan ik denk ‘ja, dat moet nog steeds heel sterk uitgedragen worden.’”(Kathleen Ferrier)

 

My Human Rights Hero is een initiatief van mensenrechtenorganisatie Justice and Peace Nederland in samenwerking met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Pro Bono Connect.

Voor meer informatie over het Corporate Social Responsibility Programma van HVG Law, verwijzen we graag naar deze video.


Geef de inspiratie door!

"Het adviseren op het gebied van zeer relevante sociaal/maatschappelijke vraagstukken wordt binnen HVG Law als zeer motiverend en verbredend ervaren door onze mensen. Wij vinden dit met elkaar erg belangrijk en hebben daar onze organisatie ook op ingericht.”

Jan Andringa

jan.andringa@hvglaw.nl +31 88 40 70 312