Dona­hue & Part­ners LLP bestaat 20 jaar

News

Dona­hue & Part­ners LLP maakt onder­deel uit van HVG Law (en van het EY Law net­werk) en is een onaf­han­ke­lij­ke law firm in de Ver­e­nig­de Sta­ten met ves­ti­gin­gen in New York, San Jose en Chi­ca­go.

Onze advo­ca­ten advi­se­ren en bege­lei­den mul­ti­na­ti­o­nals onder ande­re op het gebied van grens­over­schrij­den­de her­struc­tu­re­rin­gen, pre- en post-mer­ger her­struc­tu­re­rin­gen, spin-offs, sup­ply chain en IP docu­men­ta­tie, cash poo­ling en finan­cie­rings­struc­tu­ren.

Dona­hue & Part­ners bestaat 20 jaar en is in de afge­lo­pen jaren sterk gegroeid in ves­ti­gin­gen en pro­fes­si­o­nals.