Digital, Cyber & Privacy nieuwsbrief

Juli 2019

News

Op het gebied van Digital, Cyber & Privacy hebben veel recente ontwikkelingen plaatsgevonden, reden voor ons Digital, Cyber & Privacy team om een nieuwe nieuwsbrief op te stellen.

Deze nieuwsbrief behandelt onder meer de nieuwe boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (één jaar later), de concept ePrivacy Verordening en de Cloud Act.

Mocht u naar aanleiding van onze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met het Digital, Cyber & Privacy team.

Lees meer >>