HVG Logo

Reactie HVG Law en EY op internetconsultatie conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december 2018 het conceptwetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties ter consultatie aangeboden.

Dit voorstel verplicht maatschappelijke organisaties (stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen) om bij donaties van meer dan € 15.000 de naam en woonplaats van de donateur te publiceren. Stichtingen worden bovendien verplicht tot publicatie van hun balans en staat van baten en lasten.

Tegen dit conceptwetsvoorstel zijn nogal wat bezwaren in te brengen. HVG Law en EY hebben hun reactie verwoord in bijgaand consultatiedocument.

 


Contactpersonen:

Shailesh Lachman
Kandidaat-notaris
T: +31 88 407 0394

Evelien Zoetelief
Kandidaat-notaris
T: +31 88 407 0310