Widows and Orp­hans Devel­op­ment Foun­da­ti­on

HVG Law assisteert Widows and Orphans Development Foundation pro bono bij aanvraag ANBI-status

Transactie

HVG Law heeft de Stichting Widows and Orphans Development Foundation geholpen bij de aanvraag van een ANBI-status bij de Nederlandse Belastingdienst. Deze stichting zet zich belangeloos in voor de rechten van weduwen en wezen in Afrika (voornamelijk in Tanzania).

 

Over Widows and Orphans Development Foundation
Widows and Orphans Development Foundation is eind 2020 als stichting opgericht met als doel om de sociale, economische en juridische positie van weduwen in Tanzania te verbeteren.

Zij maakt zich hard voor de positie van weduwen en hun kinderen, onder andere door het uitrollen van programma’s ter verbetering van economische en sociale zelfstandigheid, het vergroten van bewustwording rondom mensenrechten en het onder de aandacht brengen van de problemen van weduwen en hun kinderen bij landelijke en lokale autoriteiten. De stichting is voor het uitvoeren van haar activiteiten volledig afhankelijk van donaties. Het verkrijgen van de ANBI-status is hierbij een belangrijke stap, omdat dit fiscale voordelen meebrengt voor de stichting zelf als ook voor haar sponsoren.

Over de samenwerking met HVG Law merkt mevrouw Jamila Sulu (voorzitter van de stichting) het volgende op:

“We very much appreciate the legal support rendered by HVG Law as a firm and every one of them who worked with such a high level of professionalism and due diligence to help Stichting Widows and Orphans Development become an ANBI organization. We appreciate the help of HVG Law because of the professionalism, diligence, commitment and self-motivation of its lawyers in handling our organization’s matter (on pro bono basis).

 

Over de pro bono-werkzaamheden van HVG Law
HVG Law is een founding member van Pro Bono Connect. Pro Bono Connect bemiddelt tussen Nederlandse maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en vooraanstaande advocatenkantoren die gratis juridisch advies willen verlenen. Binnen HVG Law vormen een zevental advocaten de pro bono-commissie. Zij beoordelen aanvragen vanuit Pro Bono Connect en – wanneer een aanvraag geaccepteerd wordt – adviseren de maatschappelijke organisaties bij hun concrete hulpvraag. Het verzoek van Widows and Orphans Development Foundation is ook via Pro Bono Connect binnen gekomen.