Recent

Actuele nieuwsberichten, alerts, events, publicaties en transacties

Recent

Filter items


Filter items
Alle recente items
News
Publications
Alerts
Transactions
Matters
Events
Blog Integrale doordecentralisatie van onderwijsvastgoed ...

Sinds 1997 zijn de verantwoordelijkheden van het Rijk op het gebied van ...

Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?

Onlangs is de DNB nieuwsbrief voor trustkantoren gepubliceerd. Hierin ...

Wetswijziging: verlenging bewaartermijn dossiers patiënten

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (hierna: Wgbo) ...

DNB maakt eerste resultaten onderzoek ...

DNB heeft in haar nieuwsbrief Banken (september 2018) de eerste ...

‘Bestuurders, investeer in relatie met cliëntenraden’

In een nieuw wetsvoorstel krijgen cliëntenraden meer bevoegdheden en ...

DNB maant instellingen tot spoed bij implementeren van ...

De Nederlandsche Bank (“DNB”) heeft – door middel van een ...

GDPR Live – Powered by HVG Law

Is uw organisatie klaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe Europese ...

Toch geen einde van de pre-pack?

Er lijkt toch geen definitief einde te komen aan de pre-pack praktijk in ...

Gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren ...

Op 25 juli 2018 zijn de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, ...

Nieuwe Arbowet: forse boetes vanaf 1 juli 2018

De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers hebben tot ...

PSD2: vergunningaanvraag start vanaf 6 juli 2018

HVG Law heeft de nieuwe wetgeving op het gebied van PSD2, in de volgende ...

Wijzigingen herziening Detacheringsrichtlijn en WagwEU

De herzieningsrichtlijn beoogt hiermee de positie van de gedetacheerde ...

IORP II – Wat kunt u als pensioenfonds verwachten?

De IORP II richtlijn1 is op 13 januari 2017 in werking getreden. ...

Rankings HVG Law LLP in Chambers Europe 2018

Ook dit jaar heeft HVG Law wederom erkenning gekregen voor de ...

Rankings HVG Law in Legal 500 2018

Afgelopen week zijn de rankings van The Legal 500 Europe, Middle East ...

Onderzoek AFM naleving zorgplicht (semi-)automatisch ...

De AFM heeft in haar nieuwsbrief ‘professionals’ van 28 juni jl. ...

Sterke positie HVG Law in OverFusies League Tables H1

HVG Law heeft in het eerste half jaar van 2018 19 M&A deals begeleid ...

Nieuwe AFM-handvatten voor roboadvies en (semi) automatisch ...

Recent heeft de AFM twee belangrijke documenten gepubliceerd over ...

EY nieuwe partner van het Clean Mobility Center

EY is de nieuwe partner van het Clean Mobility Center (CMC). Samen met ...