HVG Logo

Professionele ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

De overheid die de subsidie verstrekt, moet bij de subsidiëring van private organisaties rekening houden met de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun. Het risico bestaat namelijk dat een beoogde subsidie kan worden gekwalificeerd als ongeoorloofde staatssteun.

Onze advocaten adviseren overheden over de staatssteunproblematiek en denken mee bij het zoeken naar mogelijkheden om de beoogde subsidie zo vorm te geven dat deze verenigbaar is met de staatssteunregels. Wij adviseren zowel overheden als bedrijven bijvoorbeeld over de interpretatie van de regelgeving uit de Algemene wet bestuursrecht, de problematiek bij ontstane vermogensvorming bij de subsidieontvanger en de beëindiging van subsidierelaties.

Verder hebben wij uitgebreide ervaring met de advisering van ESF-subsidie-aanvragers en het voeren van juridische procedures over ESF-subsidies.

 


Contactpersonen:

Sander van Leeuwen
Tel.: +31 88 407 0131