HVG Logo

Multidisciplinaire aanpak

Publiek-private samenwerkingen zijn sterk in opkomst. Dat kan variëren van samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen tot volledige DBFM-contracten met de daarbij behorende financieringsovereenkomsten. Dergelijke samenwerkingen leiden tot efficiënte en kostenbesparende realisatie van projecten.

De juridische advisering hierover vereist een hoge mate van samenwerking tussen diverse disciplines (juridisch, technisch, financieel en fiscaal). Door onze samenwerking met EY Tax zijn wij in staat om dergelijke projecten multidisciplinair en projectmatig aan te pakken.

 


Contactpersonen:

Sander van Leeuwen
Tel.: +31 88 407 0131

Jan Willem Stouthart
Tel.: +31 88 407 0311