HVG Logo

Wij zijn van alle markten thuis

Projectontwikkelaars, aannemers, aandeelhouders en beleggers hebben allen hun inbreng in het totale traject van de bouw, het beheer en de exploitatie. Daarnaast spelen ook partijen als overheden, woningcorporaties, makelaars, bouwondernemingen, ingenieurs en architecten een belangrijke rol.

Veel partijen, veel belangen
Onze vastgoedspecialisten weten om te gaan met al die verschillende belangen. Turnkey-overeenkomsten, het opstellen en vormgeven van aanbestedingsprocedures, DBFM-overeenkomsten, de juridische begeleiding van herstructureringen en nieuwbouwplannen, het voeren van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures of arbitrages: wij zijn van alle markten thuis.

 


Contactpersonen:

Sander van Leeuwen
Tel.: +31 88 407 0131

Jan Willem Stouthart
Tel.: +31 88 407 0311