HVG Logo

Vastgoedtransacties met zekerheid

U wilt zekerheid over het eigendom, de rechten en de verplichtingen die samenhangen met het overdragen van uw vastgoed. Ook wilt u meer weten over constructies inzake erfpacht, splitsing en gebruiksrechten voor vastgoed. U krijgt te maken met het opstellen van contracten en u bent op zoek naar een juridische structuur die alle betrokken partijen zekerheid biedt en tegelijkertijd de mogelijkheden van het beoogde samenwerkingsverband maximaliseert.

Ons team van ervaren advocaten en notarissen helpt u bij het succesvol afronden van vastgoedtransacties met zekerheid over het eigendom en de bijbehorende (zakelijke) rechten. We maken de juiste afspraken om in een samenwerkingsverband tot succesvolle projectontwikkeling te komen en zetten de waarde van uw vastgoed om in liquiditeit.

Ook kunt u terecht bij ons voor het opstellen en beoordelen van zekerheidsstellingen voor uw vastgoedfinanciering. Maar ook helpen wij u bij het vrijmaken van liquide middelen door sale- en leasebackconstructies.


Contactpersonen:

Jan Willem Stouthart 
Tel.: +31 88 40 70311

Sandra van Loon-Vercauteren
Tel.: +31 88 407 0423