HVG Logo

Een reorganisatie is een ingrijpend proces

U staat voor een reorganisatie waardoor een collectief ontslag zal moeten plaatsvinden. Waar moet u aan denken en welke stappen zijn nodig om de reorganisatie tot een goed einde te brengen?

In het algemeen kent een reorganisatieproces de volgende stappen:

  • Het opstellen van een reorganisatieplan.
  • Het opstellen van een sociaal plan.
  • Het melden van het collectieve ontslag bij de vakbonden en het UWV WERKbedrijf.
  • Het onderhandelen met de vakboden over het sociaal plan.
  • Het adviestraject met de ondernemingsraad.
  • De communicatie met de werknemers.
  • Het voeren van ontslagprocedures voor het UWV WERKbedrijf respectievelijk ontbindingsprocedures voor de kantonrechter dan wel het sluiten van beëindigingsovereenkomsten met de werknemers.

Door onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van reorganisaties en collectieve ontslagen zijn wij in staat de door u beoogde organisatiewijzigingen snel en efficiënt door te voeren op een manier die zo min mogelijk onrust onder personeel en klanten veroorzaakt. Graag staan wij u in dit proces bij en helpen wij u om ervoor te zorgen dat uw onderneming na de reorganisatie optimaal is ingericht.

 


Contactpersoon:

Joost van Ladesteijn
Tel.: +31 88 407 0240