HVG Logo

Is de instelling van een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Indien uw onderneming vijftig of meer werknemers in dienst heeft, bent u als ondernemer verplicht een ondernemingsraad in te stellen. De ondernemingsraad heeft onder andere een adviesrecht en een instemmingsrecht.

Adviesrecht
Indien het besluit van de ondernemer niet overeenstemt met het advies van de OR, mag de ondernemer zijn besluit niet uitvoeren binnen een maand nadat hij de OR schriftelijk van zijn besluit op de hoogte heeft gesteld. De OR kan, in rechte, nakoming vorderen van die verplichting. Na genoemde maand kan de ondernemer zijn besluit uitvoeren. De OR kan binnen genoemde maand een beroep indienen bij de Ondernemingskamer.

Instemmingsrecht
Indien de ondernemingsraad niet instemt met een voorgenomen besluit kan dit niet worden uitgevoerd. In zo’n geval kan de volgende stap zijn dat de ondernemer of de OR zich richt tot de Bedrijfscommissie met het verzoek tot bemiddeling. Leidt de bemiddeling onverhoopt niet tot een oplossing, dan kan de ondernemer de kantonrechter om vervangende instemming vragen.

Een meningsverschil met de OR
Allereerst is van belang te weten waar het juridisch gelijk ligt. Een volgende vraag is hoe hard het meningsverschil moet worden uitgespeeld. Niet in alle gevallen zal dit gewenst zijn; als ondernemer moet u immers nog verder met de ondernemingsraad.

Wij adviseren u graag bij de invoering van een medezeggenschapsstructuur, advies- en instemmingsprocedures en geschillen op het gebied van medezeggenschap.

 


Contactpersoon:

Joost van Ladesteijn
Tel.: +31 88 407 0240