HVG Logo

De juridische aspecten van uw IT-beleid zijn aan de orde van de dag 

De ontwikkelingen in de informatie- en communicatie technologie (IT) branche zijn voortdurend in beweging. Digitalisering en E-commerce staan in het middelpunt van de belangstelling. Tussen gebruikers en softwareleveranciers moeten afspraken worden gemaakt die zich vertalen naar licenties, verkoop- en ontwikkelovereenkomsten. Waarvoor mag de soft- en hardware worden gebruikt en welke handelingen zijn verboden? Daarnaast spelen ook issues rondom privacy en cybersecurity een rol en zijn wet- en regelgeving volop in ontwikkeling.

Onze advocaten en notarissen werken vanuit multidisciplinair samengestelde praktijkgroepen waarin specifieke IT-kennis en ervaring is gebundeld. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de IT en risicomanagement specialisten van EY Tax.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
  • Het opstellen van automatiseringscontracten (voor zowel leverancier als afnemer) zoals: licentiecontracten, outsourcingscontracten en hosting-en ASP-agreements.
  • Advisering met betrekking tot risico management en due diligence.
  • Advisering rond (Europese) IT-aanbestedingen.

 


Contactpersoon:

Saskia Vermeer-de Jongh
Tel.: +31 88 407 0103