HVG Logo

Gegevensbescherming en privacy is een topprioriteit voor organisaties

Het lijkt wel alsof ‘data’ is uitgegroeid tot het belangrijkste ‘product’ van de 21ste eeuw. Elke week verschijnen er nieuwe artikelen over GDPR, Big Data, “The Internet of Things” op nieuwssites en deze worden weer massaal en graag  gedeeld via onze sociale netwerken. De afgelopen jaren zijn zowel de private als de publieke sector belangrijke producenten, bemiddelaars en gebruikers geworden van data.

Bij vrijwel iedere beslissing spelen juridische overwegingen een grote rol, al helemaal als het om privacy gaat. Door middel van nieuwe technologische ontwikkelingen is het vinden van een balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan een grote uitdaging geworden.

Met de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gelden er strikte juridische regels om misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Belangrijke onderwerpen in de AVG zijn de documentatieplicht, de informatieplichten, het ‘recht om vergeten te worden’ en Privacy by Design en Privacy by Default.

Wij kunnen u helpen bij het voldoen aan deze nieuwe regelgeving en u als juridisch expert op het gebied van privacy bijstaan. Wij adviseren en procederen. Dit doen wij door middel van een multidisciplinaire aanpak. Samen met de andere expertisegroepen binnen EY maken wij graag de vertaalslag naar uw organisatie!

 


Contactpersoon:

Saskia Vermeer-de Jongh
Tel.: +31 88 407 0103