HVG Logo

Juridische ondersteuning in de gezondheidszorg

De specialisten van de Health groep van HVG Law hebben veel kennis en jarenlange ervaring in de gezondheidszorg. Onze klanten zijn overheden, zorgaanbieders, farmaceuten, MSB’s, belangenverenigingen en start-ups in de zorg.

Onze specialisten zijn zeer regelmatig betrokken bij transacties, procedures en advisering in de zorg. Zij houden zich hierbij onder andere bezig met:

  • Concernstructuren waarbij zowel reguliere zorgactiviteiten (met verbod op winstoogmerk) als commerciële activiteiten worden uitgevoerd (met winstoogmerk)
  • Fusies, overnames en joint ventures
  • Privatiseringen
  • Samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en medisch specialisten
  • De toe- en uittreding van medisch specialisten
  • Corporate Governance
  • Contracteren in de zorg
  • Declaratievraagstukken/-geschillen
  • Privacy en gegevensbewaring
  • Wet normering topinkomens

Multidisciplinaire aanpak
Voor bovenstaande vraagstukken in de zorg, werken wij nauw samen met de andere praktijkgroepen op het gebied van: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, aanbesteding en mededinging, vastgoed, intellectueel eigendom en privacy en insolventierecht. HVG Law biedt één aanspreekpunt, ook bij een multidisciplinaire aanpak. Van onze professionals kunt u op zowel pragmatische begeleiding als implementatie rekenen.

Als full-service kantoor werken wij daarnaast ook nauw samen met de notarissen binnen ons kantoor en de in de zorg gespecialiseerde fiscalisten van het EY Tax Health Care team.


Contactpersoon:

Jan Andringa
Tel.: +31 88 407 0312