HVG Logo

Ondernemen buiten de landsgrenzen

De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden. Dat levert nieuwe kansen op, maar ook nieuwe dreigingen. Economisch wordt de grootste groei nog steeds uit de opkomende Aziatische markten verwacht. Ook technologische ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.

Deze ontwikkelingen bieden ondernemingen veel kansen maar tegelijkertijd zijn er ook valkuilen. Voor ondernemingen die buiten de landsgrenzen zaken willen doen, is professionele juridische ondersteuning en begeleiding dan ook van essentieel belang.

In samenwerking met EY Tax ondersteunen wij Nederlandse ondernemingen die de ambitie hebben hun activiteiten naar met name Azië uit te breiden hierin te begeleiden. Tevens begeleiden wij ondernemingen uit Azië met investeringen in of via Nederland, dan wel zaken doen met Nederlandse partners.

Wij bieden cliënten een integraal advies aan waarbij wij niet alleen focussen op de juridische aspecten maar desgewenst, door onze samenwerking met EY Tax, ook de fiscale en financiële aspecten betrekken in ons advies. Zo krijgen cliënten een compleet en helder inzicht in de haalbaarheid van hun uitbreidingsplannen.

Hieronder leest u meer over onze dienstverlening:

 


Contactpersoon:

Jan Padberg
Tel.: +31 88 407 0429