HVG Logo

Eisen voor markttoegang

De financiële sector is sterk gereguleerd en markttoegang is doorgaans voorbehouden aan financiële ondernemingen die onder toezicht vallen. In veel gevallen is een vergunning vereist. Op vergunningsplichten bestaan veelal vrijstellingen en/of uitzonderingen.

De juiste vergunningen
Wij adviseren alle typen financiële ondernemingen ten aanzien van de toepasselijke eisen voor markttoegang, waaronder vergunningseisen en vrijstellingen, maar ook over de reikwijdte van bestaande vergunningen van (EU en non-EU) ondernemingen.

Aanvragen AFM en DNB
Voorts begeleiden wij regelmatig financiële ondernemingen bij aanvragen bij de AFM of DNB van vergunningen, vrijstellingen en verklaringen van geen bezwaar. Waar nodig schakelen wij financiële specialisten van EY Tax in.

 


Contactpersonen:

Emanuel van Praag
Tel.: +31 88 407 0498

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450