HVG Logo

Overzichtelijke en heldere documentatie

Solide documentatie die naadloos aansluit bij uw bedrijfsvoering is onontbeerlijk binnen de financiële sector. Wij zorgen ervoor dat cliëntovereenkomsten, uitbestedingsovereenkomsten, prospectussen en informatiedocumenten voldoen aan de geldende eisen. Wij gaan echter een stap verder.

Op basis van onze brede ervaring stellen wij overzichtelijke en heldere documentatie op, ongeacht hoe complex de onderliggende materie. Documentatie die enerzijds toegankelijk is voor u, uw cliënten en zakenpartners, en anderzijds bondig de noodzakelijke gegevens vastlegt. Waar een multidisciplinaire aanpak wordt vereist, kunnen wij financiële specialisten van EY Tax inschakelen.

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen, aanpassen, beoordelen en uitonderhandelen van financiële documentatie zoals:

  • Compliancedocumentatie, waaronder beloningsbeleid, insiderregelingen en incidentenregelingen
  • Precontractuele informatiedragers, waaronder prospectussen, EBI’s, en financiële bijsluiters
  • Algemene voorwaarden en cliëntovereenkomsten
  • Vermogensbeheerovereenkomsten en effectenbewaarovereenkomsten
  • Financieringsdocumentatie en aanverwante zekerheidsdocumentatie
  • Documentatie ten aanzien van OTC-derivatentransacties, zoals ISDA schedules en CSA’s

 


Contactpersonen:

Emanuel van Praag
Tel.: +31 88 407 0498

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450