HVG Logo

Sociaal ondernemen

De financiële crisis in Nederland, het door wet- en regelgeving teruglopende vermogen van banken om het MKB te financieren en het verschijnsel van een terugtredende overheid zorgen ervoor dat door diverse partijen in toenemende mate naar alternatieve financieringsvormen wordt gezocht. Deze ontwikkeling betekent dat nieuwe concepten dienen te worden ingepast in wet- en regelgeving die per definitie op deze concepten achterloopt.

Vanuit onze samenwerking met EY Tax volgen wij de ontwikkelingen op gebied van (financiering van) sociaal ondernemen op de voet. Daarnaast is HVG Law nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de kredietunies.

Wij zijn betrokken bij:

  • Structurering en oprichting van kredietunies
  • Advisering over aantrekking opvorderbare gelden
  • Advies- en financieringsplatforms op het gebied van sociaal ondernemen
  • Opzetten van financieringsstructuren voor sociale projecten
  • Toetsen van nieuwe financieringsconcepten aan de Wft

 


Contactpersonen:

Emanuel van Praag
Tel.: +31 88 407 0498

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450