HVG Logo

Uw adviseur in de financiële sector

De financiële sector is sterk gereguleerd en de regelgeving is, nationaal en internationaal, continu aan verandering onderhevig. Daarnaast is het (inter)nationale toezicht op financiële ondernemingen aanzienlijk verscherpt. Financiële ondernemingen krijgen dagelijks te maken met onderwerpen als risicomanagement, het afleggen van verantwoording aan stakeholders en het bieden van transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van beloningsbeleid en de betaling van retourprovisies.

Fiscale en financiële expertise altijd binnen handbereik
Onze advocaten zijn goed ingevoerd in het nationale financiële recht in zijn internationale context. Omdat het juridische aspect nooit op zichzelf staat, werken wij nauw samen met de financiële specialisten van EY Tax.

De samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax maakt dat onze juridische dienstverlening past binnen een geïntegreerde aanpak waarbij wij rekening houden met alle relevante fiscale en financiële aspecten. Binnen een sector waar risicomanagement, IT, actuariële berekeningen en belastingvraagstukken dagelijkse kost zijn, is dat van essentieel belang. Op deze manier heeft u alle relevante competenties via één partij bij de hand.

Wij adviseren ondernemingen over alle relevante aspecten van het financiële recht
Tot onze cliëntenkring behoren onder andere beleggingsondernemingen, beheerders van (collectieve) beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars, betaaldienstverleners, accountants, trustkantoren en pensioenfondsen. Wij ondersteunen cliënten bij hun inspanningen om te voldoen aan regelgeving en tegemoet te komen aan maatschappelijke verwachtingen.

 


Contactpersonen:

Emanuel van Praag
Tel.: +31 88 407 0498

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450