HVG Logo

Een complete service aanpak

De wet- en regelgeving op pensioengebied bevat vele bepalingen die expliciet op pensioenfondsen zijn gericht. Pensioenfondsen hebben daarom onze specifieke aandacht en vragen om een nadere specialisatie. Door onze jarenlange ervaring en interesse voor deze marktsector kunnen wij u in brede zin adviseren en begeleiden bij al uw vraagstukken op dit gebied. Wij hebben hiervoor een aantal specifieke producten en diensten ontwikkeld.

Juridische documenten
Pensioenfondsen dienen in het bezit te zijn van diverse juridische documenten zoals statuten, financieringsovereenkomsten, deskundigheidsplannen en gedragscodes. De bestaande pensioenwetgeving hieromtrent wordt steeds specifieker en genuanceerder. Wij kunnen toetsen of alle genoemde documenten nog voldoen aan de veranderende wetgeving. Indien nodig doen wij voorstellen voor aanpassing.

Pensioenfonds specifieke producten
Wij kunnen u op de volgende gebieden van dienst zijn doordat wij daar speciale producten en een complete service aanpak voor hebben ontwikkeld:

  • Oprichting pensioenfonds
  • Fusie pensioenfondsen
  • Splitsing pensioenfondsen
  • Liquidatie pensioenfonds

Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij:

  • Deskundigheidstrainingen aan pensioenfondsbestuurders.
  • Het opstellen of aanpassen van uw deskundigheidsplan (bijvoorbeeld bij toetreding of benoeming van nieuwe bestuursleden).

 


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450