HVG Logo

Ondernemingen kennen vaak andere pensioenkwesties dan pensioenfondsen

De wet- en regelgeving maakt vaak onderscheid tussen ondernemingen en pensioenfondsen. Een voorbeeld hiervan is het verschil in procedures bij de wijziging van uw pensioenregeling. Bij medezeggenschapsvraagstukken is dit onderscheid van groot belang en kan dit het te behalen eindresultaat beïnvloeden.

Dient u te praten met de ondernemingsraad en/of werknemersorganisatie of heeft u (daarnaast) te maken met het bestuur van het pensioenfonds en eventueel een deelnemersraad? Dit brengt met zich mee dat ondernemingen vaak andere pensioenkwesties kennen dan pensioenfondsen. De advisering over deze zaken vraagt dan ook om een andere aanpak.

Onze juridische advisering aan ondernemingen richt zich op de volgende gebieden:

 


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450