HVG Logo

Een compleet pensioenadvies

Gelijke behandeling, indexatie, medezeggenschap en slapers en gepensioneerden, ouderenbeleid, voortdurend veranderende fiscale wetgeving en toenemende wetgeving op het gebied van toezicht. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen waar u als werkgever of beheerder van een pensioenfonds rekening moet houden bij de uitvoering van uw pensioenbeleid.

De praktijkgroep Pensioenrecht is gespecialiseerd in het oplossen van juridische pensioenvraagstukken die zich kunnen voordoen bij het bepalen van uw pensioenbeleid. Wij richten ons daarbij met name op:

  • Ondernemingen
  • Pensioenfondsen
  • Werkgeversorganisaties

Wanneer dit past binnen onze bestaande cliëntenportefeuille bieden wij ook ondersteuning aan andere partijen zoals: ondernemingsraden, deelnemersraden, vereniging van gepensioneerden en werknemersorganisaties.

Financiële en fiscale gevolgen van de pensioenproblematiek.
Bij het invullen van uw pensioenbeleid spelen vaak ook fiscale en financiële overwegingen een belangrijke rol. Wij kunnen deze overwegingen herkennen maar laten de advisering hierover graag over aan specialisten. In voorkomende gevallen werken wij nauw samen met de actuarissen en fiscalisten van EY Tax.

 


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450