HVG Logo

Compliant zijn met wet- en regelgeving is een must!

Regulering voor financiële ondernemingen neemt steeds verder toe. Het gaat hierbij om een toename in eisen, reikwijdte en intensiteit van de regulering. De wetgeving in de financiële sector wordt daarmee steeds complexer. U wilt er zeker van zijn dat uw bedrijfsvoering voldoet aan alle geldende eisen op grond van wet- en regelgeving en dat deze juridisch waterdicht is.

 


Financiële ondernemingen

Wij adviseren financiële ondernemingen op het gebied van financieel recht en (gedrags)toezicht. Onze cliënten zijn onder andere banken, beleggingsondernemingen, (collectieve) beleggingsinstellingen, uitgevende instellingen, verzekeraars, trustkantoren en beursgenoteerde ondernemingen. Wij helpen gevestigde en nieuwe financiële ondernemingen (waaronder FinTechs) om compliant te zijn met zowel huidige als toekomstige wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn MiFID, AML, PSD, EMIR, CRD, UCITS en AIFMD.

Wij verrichten onder andere de volgende diensten:

 • Advisering over financiële diensten en producten
 • Advisering en ondersteuning bij de oprichting van beleggingsinstellingen
 • Draften van fondsdocumentatie, zoals prospectus, informatie memorandum, voorwaarden van beheer en bewaring
 • Begeleiden van vergunningsaanvragen
 • Het voeren van juridische procedures bij de civiele rechter en het KiFID
 • Compliance werkzaamheden, zoals: review en draften van policies, KYC advisering, opstellen van de integriteitsrisicoanalyse (‘SIRA’), transactiemonitoring, impact analyses, bijvoorbeeld ten aanzien van MiFID II
 • Voorbereiding van bestuurders en commissarissen op toetsingsgesprekken bij AFM en DNB
 • Assisteren bij toezichthoudersgeschillen
 • Advisering over alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding
 • Advisering omtrent zorgplicht

 

 


Pensioenfondsen

Ook pensioenfondsen krijgen onze specifieke aandacht en vragen om een nadere specialisatie. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel zal er op korte termijn veel veranderen in de pensioen sector. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wij verrichten onder andere de volgende diensten:

 • Wijzigen en harmoniseren pensioenreglementen
 • Advisering corporate governance rules
 • Assisteren cliënten bij onderhandelingen/ geschillen met toezichthouder DNB/AFM
 • Het voeren van juridische procedures ten aanzien van pensioenrechtgeschillen
 • Medezeggenschapsconflicten
 • Advisering risk management
 • Fusie en Splitsing pensioenfondsen
 • Compliance:
  • Compliance officer
  • Toetsing naleving van de Gedragscode
  • Geschiktheidstoets bestuurders en interne toezichthouders
  • SIRA
 • Due diligence
 • Ondersteunen bij juridische onderhandelingen
 • Begeleiding oprichting APF
 • Voorbereiding bestuurders toetsing gesprek DNB
 • Het geven van trainingen

In veel gevallen werken we nauw samen met de in de financiële sector gespecialiseerde fiscalisten, actuarissen en risk adviseurs van EY.


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450