HVG Logo

Multidisciplinaire dienstverlening

De energiegroep van HVG Law houdt zich bezig met alle juridische en regulatoire onderwerpen die voor deze sector van belang zijn.

Wij adviseren grote energieconcerns, maar ook energy start-ups, projectontwikkelaars, service providers, overheden, investeerders, banken, handelaren en beheerders van (publieke en private) netten.

Onze specialisten zijn intensief betrokken bij complexe transacties, procedures en projecten in de energiebranche, vanuit onder meer de volgende rechtsgebieden:

  • Energierecht en contractenrecht
  • Ondernemingsrecht, fusies en overnames
  • Regulatory & compliance
  • Financieringsrecht
  • Bestuurs- en milieurecht
  • Bouw- en aanbestedingsrecht
  • Internationaal, EU en mededingingsrecht
  • IE, merkenrecht en privacy
  • ADR, proces- en arbitragerecht

Onze multidisciplinaire energiegroep adviseert en procedeert in alle zaken die in brede zin verband houden met productie, opslag, transport, levering en verbruik van energie, waaronder olie, gas, LNG, elektriciteit en warmte.

Wij hebben bovendien uitgebreide ervaring op het gebied van duurzame energieprojecten (zoals zon, wind, waterkracht, biogas, biomassa en geothermie) en infrastructuur (waaronder gasopslag, CCS, warmtenetten en smart grids), alsmede de handel in energie, garanties van oorsprong, emissierechten en andere energie-gerelateerde producten.

HVG Law heeft een diepgewortelde Nederlandse energiepraktijk, maar is ook nauw betrokken bij grote internationale energietransacties en grensoverschrijdende projecten, waarin wij vaak samenwerken met ons internationale EY Law netwerk

Chambers Europe
Ons energieteam is meermaals bekroond met de ILO Client Choice Award, en HVG Law en meer specifiek Dick Weiffenbach, worden door Chambers Europe bestempeld als ‘Recognised Practitioner’ op het gebied van Energy & Natural Resources.


Contactpersonen:

Dick Weiffenbach
Tel.: +31 88 407 0443

Frank Zandee
Tel.: +31 88 407 0201

Sander Simonetti
Tel.: +31 88 407 0028

Caspar van der Winden
Tel.: +31 (0)88-407 0229