HVG Logo

Uitdagende marktomstandigheden

In tijden van economische tegenwind kunnen omzetten dalen, banken strenger worden in het verstrekken van financieringen en debiteuren zullen vaker later of helemaal niet betalen. Ondernemers, banken, crediteuren en andere stakeholders dienen op deze veranderende omstandigheden snel en adequaat te reageren. Wij kunnen hierbij, al dan niet in samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax, deskundig en snel assisteren.

Een greep uit onze werkzaamheden:

 • Advies omtrent pre-packs en stille bewindvoering
 • In kaart brengen van de debiteurenrisico’s. Zijn de zekerheden goed gevestigd en hoe kunnen de debiteurenrisico’s verkleind worden?
 • Assistentie bij het herfinancieren van de onderneming.
 • Herstructurering van de ondernemingsstructuur teneinde risico’s te verkleinen en kosten te besparen.
 • Het aanbieden van een crediteurenakkoord of een collectieve betalingsregeling met schuldeisers.
 • De verkoop van één of meer bedrijfsonderdelen.
 • Reductie van het aantal werknemers / collectieve ontslagprocedures en het aanbieden van een sociaal plan.
 • Assistentie bij het maken van een doorstart met de onderneming.
 • Risicoanalyse teneinde bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen te voorkomen.
 • Incasso van vorderingen.
 • Het optreden als bewindvoerder in surséances en als curator in faillissementen.
 • Het bijstaan in rechte van bestuurders die aansprakelijk worden gesteld door crediteuren of door de curator.
 • Grensoverschrijdende insolventie vraagstukken.
 • Buitengerechtelijke liquidaties.

Het herstructureringsteam
Het herstructureringsteam van HVG Law adviseert ondernemingen, hun aandeelhouders, banken, investeerders en crediteuren, en beschikt over ruime ervaring. De leden van het team worden ook regelmatig aangesteld als bewindvoerder in surséances en als curator in faillissementen.

De teamleden weten dat het belangrijk is om snel en oplossingsgericht te handelen en acteren daarnaar. Met als doel herstel op korte termijn en succes voor de toekomst.

 


Contactpersonen:

Jan Padberg
Tel.: +31 88 407 0429

Johan Westerhof
Tel.: +31 88 407 0125