HVG Logo

Afweren van claims van derden

Of u nu een B.V., V.O.F. of een eenmanszaak heeft, anderen kunnen u als bestuurder of privépersoon, of uw bedrijf vrij gemakkelijk aansprakelijk stellen voor geleden schade. Wij staan u graag bij in het afweren van onverhoopte claims van derden, of het nu gaat om wanprestatie, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen.

Legal scans
Juridische scans geven u praktisch inzicht in de aansprakelijkheidsrisico’s die u loopt. Aan de hand van uitgebreide checklists inventariseren wij alle aansprakelijkheidsrisico’s verdeeld over diverse aandachtsgebieden. Daarbij nemen we ook de privé risico’s voor de bestuurder onder de loep. Op basis van de uitkomsten ontvangt u een doelgerichte verbeteragenda, een concreet startpunt om de aanbevelingen daadwerkelijk te realiseren en uw risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Legal opinions
Een legal opinion, omvat in de regel een juridisch oordeel over het bestaan van de vennootschap, de interne besluitvorming met betrekking tot het aangaan en de uitvoering van een transactie, de geldigheid van de rechtskeuze naar buitenlands recht en de uitvoering van vonnissen. Ook kan er informatie gevraagd worden ten aanzien van het verstrekken van zekerheid op vermogensbestanddelen of afgifte van garanties ten behoeve van een of meer aan de onderneming gelieerde vennootschappen in concernverhouding. Legal opinions zijn doorgaans van groot belang voor de doorgang en het succes van een transactie. Onze specialisten hebben veel ervaring met het opstellen van legal opinions en ondersteunen u bij alle juridische vragen op dit gebied.

 


Contactpersoon:

Rutger Lambriex
Tel.: +31 88 407 0425