HVG Logo

Professionele begeleiding bij bedrijfsopvolging

Als u besloten hebt uw onderneming over te dragen of te verkopen spelen vaak verschillende – en soms tegengestelde – belangen een rol. Een bedrijfsoverdracht roept veel vragen op over de zeggenschap, financiering en continu├»teit van de onderneming.

Wij begeleiden u bij alle belangrijke keuzes die u bij de overdracht van uw bedrijf moet maken: verkoopt u de aandelen of de losse activa/passiva of gaat u voor een fusie?

Wij helpen u bij het in kaart brengen van de verschillende vraagstukken zoals het bepalen van de juiste waarde van uw onderneming. Tenslotte helpen wij u bij het kiezen van een passende juridische structuur voor de toekomst van uw onderneming.

Het loont de moeite uw bedrijf tijdig klaar te maken voor de overdracht. Uit ervaring weten wij dat eigenaren die zich goed voorbereiden op een bedrijfsopvolging sterker staan in de onderhandelingen.

 


Contactpersoon:

Rutger Lambriex
Tel.: +31 88 407 0425