HVG Logo

De juridische grenzen binnen Europa

Het Europese Werkingsverdrag stelt grenzen aan de bevoegdheid van de overheid, inclusief de toezichthouders, om marktregulerend of marktverstorend op te treden. Regelgeving en besluiten waartegen op grond van het nationale recht niet veel meer te ondernemen valt, kunnen vaak met een beroep op het Europese recht alsnog effectief worden bestreden.

Het Europese recht maakt daarom een integraal onderdeel uit van onze praktijk. Het gaat daarbij in het bijzonder om:

  • De regels inzake het vrije verkeer van goederen, diensten, vestigingen, personen en kapitaal.
  • De Europese aanbestedings- en staatssteunregels die niet meer weg te denken zijn uit de Nederlandse rechtspraktijk.

 


Contactpersoon:

Misha lutje Beerenbroek
Tel.: +31 88 407 2124

 


Steven Verschuur in Chambers Europe 2018 rankings

Steven Verschuur has been ranked in the Chambers Europe 2018 rankings: Competition/European Law (Band 2).
Quote: “Verschuur is praised by clients for his “excellent technical knowledge,” with one adding: “He is a real subject matter expert with the right customer focus and effectiveness. It is a pleasure to work with Steven.”