HVG Logo

Ondernemen binnen de kaders van het mededingingsrecht

Mededingingsrecht is een dynamisch rechtsgebied met grote maatschappelijke relevantie. Gezonde competitie, eerlijke samenwerking en het voorkomen van ongewenste dominante posities zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Ook zijn belangrijke fusies en overnames onderworpen aan het toezicht van de mededingingsautoriteiten.

Voorkom kostbare juridische procedures
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie zien toe op naleving van de concurrentieregels op grond van de nationale Mededingingswet en het Europese Werkingsverdrag. Deze mededingingsautoriteiten beschikken over vergaande onderzoeksbevoegdheden en kunnen bij overtreding van de regels hoge boetes en strenge sancties opleggen aan ondernemingen. Ook kunnen de bestuurders en feitelijk leidinggevenden van een onderneming in privé beboet worden. Met het juiste juridische advies voorkomt u kostbare en langslepende juridische procedures.

Onze expertise
HVG Law heeft een sterke en gevarieerde praktijk op het gebied van het mededingingsrecht. Onze dienstverlening richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • Concentratietoezicht
  • Kartelonderzoeken
  • Misbruik van machtspositie
  • Samenwerking met concurrenten
  • Samenwerking met andere marktpartijen
  • Compliance programma’s
  • Civiele schadeclaims
  • Wet Markt en Overheid
  • Staatssteun
  • Procespraktijk

Contactpersoon:

Misha lutje Beerenbroek
Tel.: +31 88 407 2124